Skip to main content

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΣ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ


SATWAYS LTD

Η εταιρεία Satways ΕΠΕ ιδρύθηκε τον Μάρτιο του 2006 και έχει έδρα στο Χαλάνδρι Αττικής. Η SATWAYS, μια αμιγώς ελληνική & καινοτόμος εταιρεία με σημαντική δραστηριότητα στο εξωτερικό, εξειδικεύεται στην ανάπτυξη εφαρμογών λογισμικού Διοίκησης και Ελέγχου (Command and Control) που επιτρέπουν στις Υπηρεσίες Ασφάλειας Πολιτικής Προστασίας, προστασίας κρίσιμων υποδομών (πχ. λιμάνια, αεροδρόμια, υποδομές ενέργειας) και ασφάλειας συνόρων να διαχειρίζονται πιο γρήγορα, αποδοτικά και πιο οργανωμένα τόσο τα καθημερινά περιστατικά όσο και περιπτώσεις κρίσης.

Τα προϊόντα της Satways περιλαμβάνουν εφαρμογές που επιτρέπουν διαχείριση γεωγραφικών δεδομένων, βέλτιστη διαχείριση πόρων, διαχείριση συμβάντων και αποστολή εντολών, διαχείριση συστημάτων επιτήρησης και ασφάλειας, καθώς και συστημάτων προσομοίωσης φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών. Κοινός στόχος όλων των εφαρμογών είναι η συλλογή πληροφορίας από το πεδίο επιχειρήσεων με χρήση αισθητήρων, η δημιουργία, διάχυση και οπτικοποίηση της επιχειρησιακής εικόνας, η συνεργατική αντιμετώπιση, η άμεση επικοινωνία και καθοδήγηση του προσωπικού με αποτέλεσμα να παίρνονται οι σωστότερες αποφάσεις σε όλα τα επίπεδα ιεραρχίας, σε κάθε φάση διαχείρισης οποιουδήποτε περιστατικού από οποιονδήποτε συμμετέχων στο σωστό χρόνο και κατά συνέπεια να συντελείται δραστική αύξηση της αποτελεσματικότητας των επιχειρήσεων.

Η SATWAYS Ltd χαρακτηρίζεται από δομή υψηλών τεχνικών προτύπων και το πολύ καλά καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό έχοντας αναπτύξει ένα σύνολο λύσεων υψηλής απόδοσης για Οργανισμούς Δημόσιας και Ιδιωτικής Ασφάλειας.


DRAXIS ENVIRONMENTAL S.A.

Η DRAXIS (ΔΡΑΞΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε.) ιδρύθηκε το 2000 στη Θεσσαλονίκη, με στόχο την παροχή ολοκληρωμένων λύσεων περιβαλλοντικής τεχνολογίας και πληροφορικής. Το 2015 η εταιρία απέκτησε υποκατάστημα στις Βρυξέλλες (Βέλγιο) και το 2016 στην Αθήνα (Ελλάδα). Η εμπειρία της εταιρίας καθώς και το εξειδικευμένο προσωπικό εξασφαλίζουν την υψηλή ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Η αποστολή της εταιρείας είναι να καλύψει τις ανάγκες της κοινωνίας και της αγοράς στους τομείς του περιβάλλοντος, της ενέργειας και της κλιματικής αλλαγής.

Η DRAXIS έχει πολύχρονη εμπειρία σε εφαρμογές πληροφορικής στον τομέα του περιβάλλοντος και σε υπηρεσίες προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, από το στάδιο της ανάλυσης των απαιτήσεων, μέχρι την ανάπτυξη και υλοποίηση των συστημάτων και των υπηρεσιών, καθώς και στην διαχείριση και συντήρηση αυτών. Έχει συμμετάσχει με επιτυχία σε ένα μεγάλο αριθμό σχετικών ευρωπαϊκών και εθνικών ερευνητικών προγραμμάτων, καθώς και εμπορικών λύσεων.


GAP ANALYSIS S.A.

Η Gap Analysis S.A., με έδρα στην Αθήνα και υποκατάστημα στα Χανιά, είναι εταιρεία συμβούλων μηχανικών που παρέχει ολοκληρωμένες τεχνικές υπηρεσίες σε θέματα ασφάλειας και προστασίας υποδομών, πληθυσμού και περιβάλλοντος. Με εκτενή εμπειρία σε τομείς όπως η ανάλυση και διαχείριση βιομηχανικής επικινδυνότητας, η εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου, η αξιολόγηση τρωτότητας των κρίσιμων υποδομών και η ανάπτυξη Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας, η εταιρεία παρέχει εξειδικευμένες λύσεις για την πετρελαϊκή και χημική βιομηχανία.

Μέσω της εφαρμογής των πρωτότυπων μεθοδολογιών της, η Gap Analysis επιτυγχάνει αποτελεσματική εκτίμηση και διαχείριση του ρίσκου, της τρωτότητας και της επικινδυνότητας, καθώς και την πλήρη εναρμόνιση με την Ευρωπαϊκή Οδηγία περί Προστασίας Κρίσιμων Υποδομών. Επιπλέον, παρέχει εκπαίδευση για την εφαρμογή της Οδηγίας  SEVESO και προσφέρει τεχνική υποστήριξη και συμβουλευτικές υπηρεσίες σε αρμόδιες Αρχές, κυβερνητικούς οργανισμούς και εταιρείες του ιδιωτικού τομέα. Η εταιρεία διαθέτει επίσης ένα ενεργό τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης, συμμετέχοντας επιτυχώς σε ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα στον τομέα Safety and Security.


FUTURE INTELLIGENCE LTD

Η Future Intelligence (FINT) είναι εταιρεία Πληροφορικής και Επικοινωνιών που ιδρύθηκε το 2009 στην Αθήνα. Ασχολείται ιδιαίτερα με την Έρευνα και Ανάπτυξη φέρνοντας καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες στην αγορά. Η εταιρεία απασχολεί 25 καταρτισμένους εργαζόμενους μηχανικούς αλλά όχι μόνο.

Έχει συνεργασίες με εταιρείες, πανεπιστήμια και ερευνητικά Κέντρα από όλο τον κόσμο ενώ οι τομείς ενδιαφέροντος της περιλαμβάνουν τα Ασύρματα Δίκτυα Μεγάλης Εμβέλειας (WiMAX, LTE, 5G), επικοινωνίες μικρής εμβέλειας (Ασύρματα Δίκτυα Αισθητήρων, Διαδίκτυο των Πραγμάτων), ενσωματωμένα συστήματα, κατανεμημένα περιβάλλοντα στο Cloud, Υπολογιστική στο Άκρο, Τεχνητή Νοημοσύνη, κυβερνοασφάλεια και ευέλικτες υποδομές ενίσχυσης αλγορίθμων Μηχανικής Μάθησης.


EXUS SOFTWARE

H EXUS SOFTWARE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ (EXUS) είναι μια εταιρεία λογισμικού με έδρα την Αθήνα, η οποία σχεδιάζει, δημιουργεί και εμπορευματοποιεί λύσεις και υπηρεσίες λογισμικού σε διάφορους τομείς της βιομηχανίας όπως οι επιχειρήσεις, η ηλεκτρονική μάθηση και υγεία, η διαχείριση έργου και επιχειρήσεων, η συλλογή δανείων, και οι εφαρμογές ασφάλειας.

Απασχολεί εξειδικευμένους επαγγελματίες όπως μηχανικούς λογισμικού και μηχανικής μάθησης, μηχανικούς διαδικτύου, διαχειριστές έργου και προϊόντων, καθώς και ερευνητές. Στοχεύει στην παροχή πρωτοποριακών καινοτομιών στους πελάτες της εξυπηρετώντας απαιτητικές και κρίσιμες βιομηχανικές εφαρμογές.


CONSORTIS

Η επιχείρηση δραστηριοποιείται στους παρακάτω τομείς: Διαχείριση χωρικών δεδομένων, Παρατήρηση γης, Κτηματολόγιο - διαχείριση γης, Χωρικός σχεδιασμός και ανάπτυξη, Αρχιτεκτονική, Αρχιτεκτονική τοπίου και αστικός σχεδιασμός, Υπηρεσίες εκτίμησης & αξιοποίησης ακινήτων, Περιβαλλοντικές Μελέτες, Διαχείριση υδάτων, Μελέτες υδραυλικών έργων, Υποδομές Μεταφορών, Κυκλοφοριακός σχεδιασμός, Μελέτες Σκοπιμότητας, Σχεδιασμός & διαχείριση έργων, Διαχείριση & επίβλεψη κατασκευής.


GEOSYSTEMS HELLAS

Η GEOSYSTEMS HELLAS Α.Ε. (GSH), μέλος του GEOSYSTEMS EU GROUP, διακρίνεται για τις προηγμένες λύσεις της στην τηλεπισκόπηση, τη φωτογραμμετρία και τα γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών, επικεντρωμένη στην αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών. Είναι ο αποκλειστικός διανομέας των λογισμικών λύσεων της Hexagon Geospatial και της Airborne Solutions Leica Geosystems AG, παρέχοντας υπηρεσίες τηλεανίχνευσης και παρατήρησης γης. Χρησιμοποιεί σύνθετες τεχνικές Data Fusion για την επεξεργασία μεγάλων όγκων δεδομένων και είναι ένας από τους κύριους δοκιμαστές των λύσεων ERDAS Imagine για τη χρήση δεδομένων Sentinel.

Η GSH διαθέτει εμπειρία άνω των 20 ετών στην αγορά και εξειδίκευση σε έργα παρατήρησης γης, διαχείρισης κρίσεων και ανάλυσης χωρικών δεδομένων. Το ανθρώπινο δυναμικό της έχει τεχνογνωσία στην αναγνώριση/αξιολόγηση νέων τάσεων και επιχειρηματικών ευκαιριών, ενώ η ομάδα πωλήσεων παρέχει εξαιρετική διαχείριση πελατών σε επίπεδο presales/sales/aftersales. Το τμήμα έρευνας και ανάπτυξης της εταιρείας εστιάζει σε τεχνολογίες τηλεπισκόπησης και διαστήματος, με έμφαση στην AI (ML/ DL), Data Cubes/Image Data Cubes και Platforms. Ο στόχος της εταιρείας είναι να μετατρέπει τα γεωχωρικά δεδομένα σε επιχειρηματικές πληροφορίες, βοηθώντας τους οργανισμούς να αξιοποιούν τις πληροφορίες των μεταβολών με παρατήρηση γης.


INFOREST RESEARCH

Η Inforest Research είναι μία μικρή επιχείρηση (Small Enterprise – SE) που ξεκίνησε ως ένα έργο, το 1999, για την παροχή λογισμικού για τη δασική διαχειριστική και τη συλλογή και ανάλυση δεδομένων απογραφής των δασών. Ως επιχειρηματική μονάδα η INFOREST ιδρύθηκε το 2003 με σκοπό την παροχή τεχνολογίας πληροφορικής για τις επιστήμες της γης.

Αντικείμενο της εταιρείας είναι η εμπορία και ανάπτυξη λογισμικού γεωπληροφορικής, τηλεπισκόπησης, η προμήθεια δορυφορικών εικόνων και γενικότερα η λήψη εικόνων τηλεπισκόπησης, η επεξεργασία και ανάλυση τηλεπισκοπικών δεδομένων καθώς και η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης σε όλα τα λογισμικά που διαθέτει αλλά και σε ελεύθερο και ανοικτού κώδικα λογισμικό. Επίσης η εταιρεία δραστηριοποιείται στον τομέα ανάπτυξης διαδικτυακών εφαρμογών.

Οι επιστημονικοί κλάδοι που εκπροσωπούνται στο συνεργατικό δίκτυο της εταιρείας καλύπτουν την: Πληροφορική μηχανική, Τοπογραφία / Αεροφωτογραφία, Φωτογραμμετρία / Περιβαλλοντική Επιστήμη / Δασοκομία, Γεωργία και Γεωλογία. 1. Services and products sector of Software / Web Application development sector of Geographic Information Systems sector of Remote Sensing / Earth Observation sector of Training Services 2. Software Reselling and Technical support (GIS & Remote Sensing) Harris Geospatial Software Suites (IDL / ENVI / SARSCAPE/ GSF ) https:// www.l3harrisgeospatial.com/ Trimble eCognition Suites (Developer / Server / Essentials / Architect) https://geospatial.trimble.com/productsand-solutions/ecognition SuperMap Desktop Server / Web (windows - android –java) ,www.supermap.com/en-us/ Blue Marble’s Global Mapper Desktop GIS, www.bluemarblegeo.com Manifold System G.I.S. product line, http://www.manifold.net/ SuperGeoTekSuperGIS product line Earth Observation System Platform – Cloud based EO analysis / Precision Agriculture and Mapping, https://eos.com/ Beijing Space View Technology Co., Ltd 3. Training & Skills development Εφαρμογή συμμετοχής σε εκπαιδεύσεις, http://www.seminaria-gis.gr Οπτικοακουστικές παρουσιάσεις για εκπαιδευτικούς σκοπούς, http://www.youtube.com/c/inforestgr.


PRISMA ELECTRONICS SA

Η Πρίσμα Ηλεκτρονικά ΑΒΕΕ με αντικείμενο Ηλεκτρονικά κυκλώματα – Ειδικές καλωδιώσεις – Λύσεις Πληροφορικής αναπτύσσει δική της τεχνολογία με έμφαση στο διαδίκτυο των πραγμάτων, την ασύρματη επικοινωνία και την ανάλυση δεδομένων με αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης και της επαυξημένης πραγματικότητας.

Κύρια εφαρμογή της τεχνολογίας στην Ναυτιλία όπου εκατοντάδες πλοία με το σύστημα LAROS παράγουν αξιόπιστα και συγχρονισμένα δεδομένα που επιτρέπουν σε σύγχρονα κέντρα επιχειρήσεων να έχουν πραγματική εικόνα για την επιχειρησιακή κατάσταση των πλοίων σε συνδυασμό με την απόδοση τους και την συμμόρφωση τους με το κανονιστικό πλαίσιο.

Παράλληλα η εταιρεία σχεδιάζει την εκτόξευση και λειτουργία νανοδορυφόρων που θα δημιουργήσουν ένα ασφαλές ενναλακτικό δίκτυο επικοινωνίας έξυπνων συσκευών με κέντρα επιχειρήσεων παράλληλα με τις όποιες δομές κύριας επικοινωνίας.

Στο έργο CO-PROTECT η εταιρεία είναι υπεύθυνη για τη συλλογή δεδομένων από αισθητήρες υψηλής ακρίβειας και ευαισθησίας και την αποστολή τους μέσω δικτύου, αποτελώντας τμήμα μίας ενοποιημένης πλατφόρμας συλλογής και ενοποίησης πληροφορίας (data fusion) από ένα ευρύ δίκτυο αισθητήρων που έχει ως στόχο την έγκαιρη ειδοποίηση έναντι φυσικών καταστροφών, με την ολοκλήρωση των επιμέρους λύσεων/δεδομένων και την επικοινωνία.

Η Πρίσμα Ηλεκτρονικά ABEE ιδρύθηκε το 1996 στην Αλεξανδρούπολη και μέσα από μια συνεπή και συνεχή προσπάθεια εξελίχθηκε σε εξειδικευμένη εταιρεία Πληροφορικής και Επικοινωνιών ενώ παράλληλα είναι μία από τις πλέον ειδικές εταιρείες στο χώρο της ηλεκτρονικής τεχνολογίας, έχοντας υποδομές και δυνατότητες Σχεδίασης και Κατασκευής Ηλεκτρονικών Συστημάτων και ειδικών καλωδιώσεων.


SPACE HELLAS SA

H Space Hellas (www.space.gr) είναι από τους μεγαλύτερους στην Ελλάδα System Integrator και Value Added Solutions Provider στο χώρο των τηλεπικοινωνιών, της πληροφορικής και της ασφάλειας. Μελετά, σχεδιάζει, προμηθεύει, εγκαθιστά, υποστηρίζει και συντηρεί ολοκληρωμένες λύσεις πιστοποιημένες σύμφωνα με το πρότυπο διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2008. Επίσης, η πιστοποίηση της Space Hellas κατά ISO/IEC 27001:2013, εξασφαλίζει ότι στις διαδικασίες της εμπεριέχονται όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι σε θέματα εμπιστευτικότητας, ακεραιότητας και διαθεσιμότητας της πληροφορίας για να προστατεύουν τα δεδομένα και τους εμπλεκόμενους πόρους σε κάθε εμπορική δραστηριότητα.
Στο πελατολόγιο της εταιρίας, συγκαταλέγονται οι μεγαλύτερες τράπεζες και ιδιωτικές εταιρίες, βιομηχανίες, αλυσίδες καταστημάτων, πάροχοι τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, υπουργεία και οργανισμοί του Δημοσίου, καθώς και οι Ένοπλες Δυνάμεις.
Από το Σεπτέμβριο του 2000, η μετοχή της εταιρίας τελεί υπό διαπραγμάτευση στο Χ.Α.Α. Στις κύριες δραστηριότητες της Space Hellas περιλαμβάνονται η ολοκλήρωση συστημάτων (system integration), η σχεδίαση και υλοποίηση σύνθετων λύσεων εποπτείας και ασφάλειας με τεχνολογίες M2M/IoT, η σχεδίαση και υλοποίηση λύσεων πληροφορικής και δικτύων (επίγειων/ασύρματων/δορυφορικών), καθώς και έργα υποδομών. Επίσης, προσφέρει υψηλού επιπέδου τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες σε εθνικό και διεθνές επίπεδο ως μέλος της British Telecom alliance.
Τα κεντρικά γραφεία της εταιρίας βρίσκονται στην Αθήνα, ενώ διατηρούνται υποκαταστήματα στη Θεσσαλονίκη, την Πάτρα, το Ηράκλειο της Κρήτης, τα Ιωάννινα και τα Φάρσαλα. Επίσης, η Space Hellas έχει παρουσία στην Κύπρο, τη Ρουμανία, τη Σερβία και τη Μάλτα.


OMIKRON ENVIRONMENTAL CONSULTANTS SA

Η εταιρία ΟΜΙΚΡΟΝ Α.Ε. (μετεξέλιξη της ΟΜΙΚΡΟΝ Σχεδιασμός Μελέτη & Διαχείριση Περιβαλλοντικών & Τεχνικών Έργων ΕΠΕ), είναι εταιρία Μελετών και Παροχής Υπηρεσιών σε θέματα Προστασίας, Διαχείρισης και Ανάδειξης του Φυσικού και Ανθρωπογενούς Περιβάλλοντος μέσω ολοκληρωμένων προσεγγίσεων και της χρήσης των νέων τεχνολογιών. Ιδρύθηκε το 2001 από ομάδα στελεχών με πολυετή εμπειρία σε θέματα Περιβάλλοντος, Τεχνικών Έργων, Διοίκησης και Διαχείρισης Έργων, Περιφερειακής Ανάπτυξης, Χαρτογράφησης, Βάσεων Δεδομένων και GIS.
Η εταιρία εδράζεται σε ιδιόκτητα γραφεία που περιλαμβάνουν περισσότερες από 20 πλήρως εξοπλισμένες θέσεις εργασίας, υποδομές διακομιστών, διαδικτύου και άλλων περιφερειακών, τηλεφωνικό κέντρο, χώρο υποδοχής, γραμματεία, κοινούς χώρους εργασίας και ξεχωριστά γραφεία.
Είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001:2015, με αντικείμενο πιστοποίησης: «Σύνταξη μελετών και παροχή Υπηρεσιών σε θέματα: φυσικού, αστικού και περιαστικού περιβάλλοντος, ανάπτυξης υπαίθρου, τεχνικών έργων, γεωγραφικών συστημάτων (GIS) και εφαρμογών, φωτογραμμετρίας, κτηματολογίου, βάσεων δεδομένων, ανάπτυξης λογισμικού & εφαρμογών πληροφορικής, διαχείρισης δασικών πυρκαγιών». Οι γενικοί τομείς δραστηριότητας της εταιρίας περιλαμβάνουν: (α) εφαρμογές GIS και βάσεων δεδομένων, (β) περιβαλλοντικές υπηρεσίες, (γ) καινοτομία σχετική με το περιβάλλον, (δ) υπηρεσίες ανάπτυξης της υπαίθρου, (ε) υπηρεσίες συμβούλου και (στ) μελέτες τεχνικών έργων. Το προσωπικό της εταιρίας που περιλαμβάνει τόσο μόνιμους εργαζομένους όσο και σταθερούς εξωτερικούς συνεργάτες αποτελείται από επιστημονικές ειδικότητες όπως Δασολόγους, Βιολόγους, Γεωπόνους, Τοπογράφους και Περιβαλλοντολόγους/ Ωκεανογράφους.


TOTALVIEW LTD

Η TotalView δραστηριοποιείται στον τομέα της Τηλεπισκόπησης και  αποτελεί τον μοναδικό εξουσιοδοτημένο και επίσημα πιστοποιημένο συνεργάτη των μεγαλύτερων Οίκων διάθεσης δορυφορικών εικόνων για την Ελλάδα και την Κύπρο και συγκεκριμένα της MAXAR, DigitalGlobe, MDA, European Space Imaging, Planet, SI Imaging, Gharysh Sapary, 21AT Triplesat, SpaceWill, Orbita Aerspace, Capella Space και CG Satellites. Διαθέτει έμπειρο και υψηλά καταρτισμένο προσωπικό με περισσότερη από 20 χρόνια στον τομέα της Τηλεπισκόπησης.
Πελάτες της εταιρείας είναι οι μεγαλύτερες εταιρείες δικτύων κοινής ωφελείας (ΔΕΣΦΑ, ΕΥΔΑΠ, Ελληνικό Κτηματολόγιο, κλπ), ακαδημαϊκά ιδρύματα, υπηρεσίες του στενού αλλά και του ευρύτερου δημοσίου (Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, Υπουργείο Γεωργίας, Υπουργείο Περιβάλλοντος, Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών), ελεύθεροι επαγγελματίες (δικηγόροι-μηχανικοί-αρχαιολόγοι), φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, τεχνικές εταιρείες, εταιρείες μελετών. Τα στελέχη της ΤotalView συνδυάζουν πολύχρονη και ταυτόγχρονα ιδιαίτερα εξειδικευμένη εμπειρία (εκπαίδευση από τις ιδιοκτήτριες εταιρείες των δορυφόρων) στο αντικείμενο με υψηλό επίπεδο επιστημονικής κατάρτισης.
Έτσι η εταιρεία έχει την δυνατότητα να παρέχει υπηρεσίες pre-sales με μεγάλη ακρίβεια στον προσδιορισμό της αναγκαίας λύσης, ευρεία γκάμα λύσεων αλλά και ταχύτητα όπου αυτό είναι κρίσιμο (πραγματογνωμοσύνες αυθαιρέτων κατοικιών, φυσικές καταστροφές, κλπ). Μέσω της μεγάλης γκάμας των συνεργασιών που διατηρεί με τους προμηθευτές οίκους του εξωτερικού μπορεί να προμηθεύει το καταλληλότερο προϊόν με αξιοπιστία και συνέπεια. Η ΤotalView μελετά τις ανάγκες των πελατών της σε δορυφορικές εικόνες Πολύ Υψηλής, Υψηλής ή Μεσαίας ανάλυσης και προτείνει την αποδοτικότερη λύση για κάθε περίπτωση. Παρέχει πολύ υψηλής ποιότητας υπηρεσίες επεξεργασίας δορυφορικών εικόνων ώστε ο πελάτης να παραλαμβάνει τελικό προϊόν, έτοιμο προς χρήση σε εφαρμογές Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων (GIS) - δικτύων κοινής ωφέλειας – στρατιωτικές, σε μελέτες κτηματολογίου – τοπογραφικές – αποτυπώσεις χρήσης γης.
Τέλος υλοποιεί εφαρμογές που αξιοποιούν τις επεξεργασμένες δορυφορικές εικόνες, συνδυάζοντας αλγόριθμους βελτιστοποίησης ή επιχειρηματικά δεδομένα και παραδίδει ολοκληρωμένες λύσεις.


AEGEAN SOLUTIONS

Η ΑΙΓΑΙΟΥ SOLUTIONS Α.Ε. ιδρύθηκε τον Ιούλιο του 2006. Είναι μία εταιρία με υψηλή εξειδίκευση στην επιστήμη και εφαρμογή των Πληροφοριακών Συστημάτων και σε δράσεις Καινοτομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης. Η εταιρία χαρακτηρίζεται από πολυδιάστατο επιστημονικό χαρακτήρα που αποσκοπεί στην παροχή ολιστικών προσεγγίσεων και λύσεων για την εξυπηρέτηση του στόχου της και την μεγιστοποίηση της ωφέλειας των πελατών της.
Είναι μία από τις πιο ανερχόμενες εταιρίες στο χώρο της πληροφορικής, και διαθέτει σημαντική τεχνογνωσία στο χώρο των συστημάτων προβολής και προώθησης της Πολιτιστικής κληρονομιάς. Η τεχνογνωσία αυτή αφορά σε εφαρμοσμένο επίπεδο λύσεων πληροφορικής καθώς και σε θεωρητικό επίπεδο, γεγονός που επιτρέπει την επίλυση προβλημάτων διαχείρισης Πολιτιστικού περιεχομένου και περιεχομένου σε ιδιαίτερα πολύπλοκα περιβάλλοντα.


TELENAVIS S.A.

Η Telenavis Α.Ε. ιδρύθηκε τον Οκτώβριο 2000, με εστιασμένη δραστηριότητά στον χώρο της ανάπτυξης εφαρμογών γεωγραφικής πληροφορικής, και η ψηφιακής χαρτογράφησης γεωγραφικών δεδομένων. Απασχολεί σε μόνιμη βάση 14 άτομα, εξειδικευμένα στον χώρο της γεωγραφικής πληροφορικής και σε εποχιακή βάση 5 έως 10 επιπλέον άτομα, τα οποία ασχολούνται κυρίως με τη συλλογή γεωγραφικών δεδομένων.
Τα προϊόντα της Telenavis A.E. απευθύνονται σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Κυβερνητικούς Οργανισμούς, Οργανισμούς Κοινής Ωφέλειας, Επιχειρήσεις Μεταφορών & Logistics, Επιχειρήσεις που διαχειρίζονται δίκτυα καταστημάτων ή άλλα δίκτυα πωλήσεων, Τράπεζες, Ασφαλιστικές Εταιρείες αλλά και ιδιώτες. Οι επιχειρηματικές λύσεις της Telenavis A.E. καλύπτουν τους τομείς, Γενικής Γεωγραφικής Πληροφορικής, Βελτιστοποίηση Φορτώσεων και Δρομολογίων (Telenavis Fleet Dispatching), Διαχείριση Στόλου Οχημάτων (Telenavis Fleet Management), Geomarketing & Site Selection, Δρομολόγηση και Πλοήγηση Οχημάτων.
Η εταιρεία έχει αναπτύξει και διατηρεί Πιστοποιημένο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001, από το 2003, με στόχο τη διατήρηση και διαρκή βελτίωση των υψηλών προδιαγραφών που απαιτούνται στον τομέα συλλογής δεδομένων όσο και την ανάπτυξη εφαρμογών και υπηρεσιών προς τους πελάτες της. Επιπλέον η εταιρία πιστοποιήθηκε πρόσφατα και συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO/IEC 27001:2005 για τη Διαχείριση της Ασφάλειας των Πληροφοριών. Στον τομέα προώθησης των προϊόντων και των υπηρεσιών, η Telenavis A.E. αναπτύσσει κάθετες λύσεις με στόχο την παροχή εξειδικευμένων εφαρμογών για κάθε κλάδο και για κάθε τομέα της οικονομίας.


EUROPORT S.A.

Η εταιρεία Europort ΑΕ παρακολουθώντας διαρκώς τις ανάγκες και τις αυξανόμενες απαιτήσεις στον όγκο, την ταχύτητα, το κόστος, την ποιότητα και την ασφάλεια των μετακινήσεων ανθρώπων και αγαθών, δημιούργησε και δυναμικά αναπτύσσει τεχνολογικά προϊόντα / πληροφοριακά συστήματα λιμένος, με γνώμονα τον εκσυγχρονισμό και τη βελτιστοποίηση των λειτουργιών σε εθνικούς και διεθνείς λιμένες. Με την χρήση των ολοκληρωμένων παρεμβάσεων και του τεχνολογικού εξοπλισμού που παρέχεται, η Europort ΑΕ, αναπτύσσει δυναμικά δίκτυα συνεργασίας και ανταγωνιστικότητας με σκοπό την εξοικονόμηση χρόνου, τη βελτιστοποίηση των καθημερινών διαδικασιών, την επιτάχυνση και τον συντονισμό των εσωτερικών και εξωτερικών χρηστών του λιμένα, την εξοικονόμηση ενέργειας, τη μείωση της περιβαλλοντολογικής επιβάρυνσης και την ασφάλεια των μεταφορών.
Η Europort ΑΕ είναι πιστοποιημένος απο το Υπουργείο Ναυτιλίας ως Αναγνωρισμένος Οργανισμός Ασφαλείας (Α.Ο.Α) σύμφωνα με τις σχετικές προβλέψεις του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού IMO-ISPS Code και διατηρεί έγκυρο - Σύστημα διαχείρισης Ποιότητας (ISO 9001:2008) και Σύστημα Ασφάλειας Υποδομών και Δικτύων (ISO 27001:2013) . Η Europort Α.Ε δίνει προτεραιότητα στην εναρμόνιση των λειτουργικών διαδικασιών του λιμένα, χρησιμοποιώντας κοινά εργαλεία διαχείρισης, μαζί με ολοκληρωμένες εφαρμογές προσβασιμότητας.


Weather & Marine Engineering Technologies P.C.

H WeMET P.C. ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 2014. Πρόκειται για τη συνέχιση της Ομάδας Ατμοσφαιρικών Μοντέλων & Πρόγνωσης Καιρού – ΟΑΜ&ΠΚ (Atmospheric Modeling & Weather Forecasting Group - AM&WFG) του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Επικεντρώνεται κυρίως σε δύο πεδία:
1. Προώθηση της έρευνας και ανάπτυξης (Ε & Α) στους τομείς της ατμοσφαιρικής, θαλάσσιας και περιβαλλοντικής επιστήμης και της μηχανικής. Ιδιαίτερα, η WeMET στοχεύει στην ανάπτυξη μεθοδολογιών και δεδομένων σχετικών με τις ατμοσφαιρικές και ωκεανογραφικές διαδικασίες. Ανάπτυξη ατμοσφαιρικών μοντέλων που σχετίζονται με τον κύκλο σκόνης, την ανταλλαγή ενέργειας στην επιφάνεια του εδάφους και τη μικροφυσική νεφών. Επίσης έχει αναπτύξει ειδικές εκδόσεις κυματικών μοντέλων σχετιζόμενες με εξειδικευμένες διαδικασίες και εφαρμογές.
2. Σε επιχειρησιακές δραστηριότητες και εξειδικευμένες εφαρμογές στον τομέα του καιρού, του κύματος, της ποιότητας του αέρα, της πρόβλεψης παραγωγής αιολικής, κυματικής και ηλιακής ενέργειας. Επιπλέον δραστηριότητες σχετίζονται με την ανάπτυξη μοντέλων και εφαρμογές που σχετίζονται με διάφορα άλλα θέματα, όπως η ατμοσφαιρική σύσταση, η περιοχική κλιματολογία, η ανάλυση των ακραίων καιρικών φαινομένων, η επιφανειακή υδρολογία και οι πλημμύρες. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα θέματα που σχετίζονται με την αιολική, ηλιακή, και κυματική ενέργεια και πρόγνωση παραγωγής.
Η εταιρεία διαθέτει επιστημονική ομάδα με πολυετή εμπειρία στους παραπάνω τομείς. Οι επιστημονικές και τεχνικές ομάδες της WeMET έχουν την απαραίτητη εμπειρία από προηγούμενα έργα (π.χ. CIRCE, WASSF-I, II, QRM, MARINA PLATFORM, IRPWIND, EMODNET MEDSEA και BLACK SEA, EARTH2OBSERVE) και έχουν αναπτύξει μεθοδολογίες και εργαλείασχεδόν μοναδικά (π.χ. πρόγνωση του κύκλου παραγωγής-μεταφοράς- εναπόθεσης της εδαφικής σκόνης τη μικροφυσική νεφών με το χειρισμό των CCN, GCCN και IN ως προγνωστικές ποσότητες στο σύννεφο κλπ. Η WeMet P.C. έχει 14 επιστημονικά και τεχνικά μέλη με μακρά εμπειρία στο NWP, υδρομετεωρολογία, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και κατάσταση επιφάνειας της θάλασσας.


ALTUS LSA SA

Η ALTUS LSA είναι Ελληνική εταιρεία με αντικείμενο την ανάπτυξη και την παροχή ολοκληρωμένων λύσεων με Συστήματα Μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών στον τομέα Άμυνας, Ασφάλειας και καινοτόμων τεχνολογικών προγραμμάτων.
Η εμπειρία της Εταιρείας επεκτείνεται σε τομείς όπως: η επιτήρηση θαλασσίων κα χερσαίων συνόρων, η συλλογή πληροφοριών από αέρα, το ISR (Intelligence Surveillance and Reconnaissance), οι περιβαλλοντικές εφαρμογές, η διαχείριση φυσικών καταστροφών, οι εφαρμογές GIS, η επιτήρηση κρίσιμων υποδομών, οι αποστολές Ερευνάς και Διάσωσης, και πολλές άλλες. Επιπλέον, από το 2017 η ALTUS LSA διαθέτει πιστοποιημένο Κέντρο Εκπαίδευσης Χειριστών Συστημάτων Μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών (ΣμηΕΑ) από την Ελληνική Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, με αριθμό εγγραφής EL-UAS-TC-3 (www.dronepilot.gr).


GRID ENGINEERS PC

Η εταιρεία παρέχει εξειδικευμένες λύσεις στον σχεδιασμό, στην αναβάθμιση και στη συντήρηση των υποδομών, συνδυάζοντας τις σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις με την επιστήμη του Πολιτικού Μηχανικού.
Mε εφόδια την επιστημονική κατάρτιση και εμπειρία των στελεχών της και επενδύοντας σε ένα διεθνές δίκτυο εξειδικευμένων συνεργατών, η εταιρία υλοποιεί καινοτόμες τεχνικο-οικονομικές λύσεις που εξυπηρετούν το όραμά της για ανθεκτικές, βιώσιμες και ευφυείς υποδομές.


REDI ENGINEERING SOLUTIONS

H REDI Engineering Solutions IKE (REDI) είναι μία επιχείρηση παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών στους τομείς της έρευνας, της ανάπτυξης λογισμικού για μηχανικούς και την εκπόνηση στατικών μελετών απαιτητικών έργων πολιτικού μηχανικού. Αποτελεί μια πολλά υποσχόμενη επιχείρηση η οποία ενσωματώνει στις υπηρεσίες της καινοτόμες νέες τεχνολογίες.


EUROPEAN DYNAMICS ADVANCED INFORMATION TECHNOLOGY AND TELECOMMUNICATION SYSTEMS SOCIETE ANONYME

Η EUROPEAN DYNAMICS SA είναι κορυφαίος πάροχος υπηρεσιών πληροφορικής και ανάπτυξης λογισμικού. Η εταιρεία είναι μέλος ομίλου που δραστηριοποιείται διεθνώς, μέσω γραφείων σε Αθήνα, Βερολίνο, Βασιλεία, Βρυξέλλες, Κοπεγχάγη, Λονδίνο, Λουξεμβούργο, Λευκωσία, Στοκχόλμη, κ.α.

Σχεδιάζει, αναπτύσσει και υποστηρίζει σύνθετα συστήματα πληροφορικής και προωθεί ένα ευρύ φάσμα προϊόντων λογισμικού στον τομέα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης χρησιμοποιώντας τεχνολογίες αιχμής. Βάσει του διεθνούς της προσανατολισμού η επιχείρηση προσφέρει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της σε μια ευρεία ευυπόληπτη λίστα πελατών, σε 47 χώρες και 4 ηπείρους παγκοσμίως. Συγκεκριμένα στους πελάτες της περιλαμβάνονται οργανισμοί και θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διεθνείς οργανισμοί, εθνικές δημόσιες αρχές, και μεγάλες επιχειρήσεις.

Σκοπός της εταιρείας είναι η συμβολή της στην οικονομική, επιστημονική, τεχνολογική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη, στην βελτίωση της ποιότητας ζωής και περιβάλλοντος, στην επαγγελματική κατάρτιση και στην προώθηση της Ευρωπαϊκής ιδέας και ενοποίησης.

© Co-Protect. All rights reserved. Powered by Prisma Electronics SA.