Skip to main content

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ, ΠΡΟΪΟΝΤΑ  & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΩΝ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

Τεχνολογίες Αξιολόγησης Κινδύνου και Ευπάθειας

PRISMA ELECTRONICS - Σύστημα Παρακολούθησης Δομικής Κατάστασης Κατασκευών:
Με κορυφαία τεχνολογία στον τομέα της καταγραφής δεδομένων, το σύστημα παρέχει συνεχή παρακολούθηση της σεισμικής δραστηριότητας, προσφέροντας έτσι ανεκτίμητη επίγνωση της τρωτότητας και έγκυρη/ουσιαστική ενημέρωση. Αξιοποίηση Νευρωνικών μοντέλων ανάλυσης/σύνθεσης της πληροφορίας.

REDI - Εκτίμηση Σεισμικής Τρωτότητας Γεφυρών:
Χρησιμοποιώντας το καινοτόμο μας λογισμικό Infrada Tool, είμαστε σε θέση να παραγάγουμε ακριβείς καμπύλες τρωτότητας για γέφυρες, βασιζόμενοι σε λεπτομερή παραμετροποίηση και μοντελοποίηση.

GRID - Αποτίμηση Σεισμικής Τρωτότητας Υποδομών Αυτοκινητοδρόμου:
Το εργαλείο μας INFRARRED παρέχει ρεαλιστικές αποτιμήσεις σεισμικής τρωτότητας, επιτρέποντας την βελτιστοποίηση των αποφάσεων για την μείωση της τρωτότητας και την αύξηση της ανθεκτικότητας των δικτύων υποδομής μας.

ΕΜΠ - Πιθανοτική Εκτίμηση Σεισμικής Επικινδυνότητας:
Με την χρήση του υπολογιστικού μας εργαλείου INRES, μπορούμε να εκτιμήσουμε με ακρίβεια την σεισμική τρωτότητα βιομηχανικών εγκαταστάσεων και κέντρων διακίνησης εμπορευμάτων.

ΕΜΠ - Πιθανοτική Εκτίμηση Βραχυχρόνιας και Μακροχρόνιας Διακινδύνευσης:
Με την ικανότητά μας να εκτιμούμε τόσο τη βραχυχρόνια όσο και τη μακροχρόνια διακινδύνευση, μπορούμε να προβλέψουμε τις οικονομοτεχνικές συνέπειες για κρίσιμες υποδομές και κατασκευές.

ΕΜΠ - Λογισμικό Αποτίμησης Διακινδύνευσης:
Το λογισμικό μας για την αποτίμηση διακινδύνευσης παρέχει ένα προηγμένο περιβάλλον προσομοίωσης, ενισχύοντας την ικανότητά μας να αξιολογήσουμε τον κίνδυνο των κατασκευών και των δικτύων υποδομής μας.

Πρωτοποριακές Τεχνολογίες για Έγκαιρη Ειδοποίηση και Άμεση Αποτίμηση Ζημιών

SATWAYS - Αυτοματοποιημένο Σύστημα Άμεσης Εκτίμησης Ζημιών:
Το GSENSE RDA, το αυτοματοποιημένο σύστημά μας, προσφέρει ταχύτατη και ακριβή εκτίμηση των ζημιών που προκύπτουν μετά από σεισμό σε κρίσιμα κτίρια, όπως σχολεία, νοσοκομεία, δημόσια κτίρια και άλλες σημαντικές κατασκευές.

SATWAYS - Παρακολούθηση Σεισμικής Δραστηριότητας:
Χρησιμοποιώντας τεχνολογικά προηγμένους σεισμογράφους, σας παρέχουμε διαρκή παρακολούθηση της σεισμικής δραστηριότητας για απόλυτη επίγνωση και ασφάλεια.

SATWAYS - ShakeMap Service:
Με την υπηρεσία ShakeMap, δημιουργούμε ψηφιακούς χάρτες σε πραγματικό χρόνο που απεικονίζουν τη χωρική κατανομή της σεισμικής δραστηριότητας, επιτρέποντάς σας να προγραμματίσετε και να προτεραιοποιήσετε τις απαραίτητες ενέργειες μετά από έναν σεισμό.

EAA - Έγκαιρη Προειδοποίηση για Σεισμούς:
Με την εγκατάσταση και παραμετροποίηση του λογισμικού έγκαιρης προειδοποίησης σεισμού, παρέχουμε σημάτων προειδοποίησης για σεισμικά γεγονότα, αυξάνοντας την προετοιμασία και την ασφάλειά σας.

Πρωτοποριακές Τεχνολογίες για Βραχυπρόθεσμη Εκτίμηση Επιπτώσεων (Τηλεπισκόπηση)

GEOSYSTEMS - Προϊόντα Συμβολομετρίας:
Παροχή προηγμένων λύσεων συμβολομετρίας για την εκτίμηση περιοχών αυξημένου κινδύνου και μικρομετακινήσεων, χρησιμοποιώντας ραντάρ δεδομένα μέσω της εφαρμογής ERDAS IMAGINE-SAR INTERFEROMETRY ή του λογισμικού ENVI SARscape.

CONSORTIS - Παρακολούθηση Εδαφικών Παραμορφώσεων:
Προσφέρουμε υπηρεσίες παρακολούθησης εδαφικών παραμορφώσεων μέσω δεδομένων διαχρονικής συμβολομετρίας ραντάρ από δεδομένα του δορυφόρου Sentinel-1, για την ανίχνευση επιφανειακών παραμορφώσεων.

INFOREST - Συμβολομετρία On-Demand μέσω Web Services:
Προσφέρουμε τρία εργαλεία για την εκτίμηση της γεωτεχνικής σταθερότητας: Συστηματική παραγωγή διαφορικών συμβολογραφημάτων (DinSAR), διαχρονική συμβολομετρία από λήψεις πολύ υψηλής ή πάρα πολύ υψηλής ευκρίνειας δεδομένων SAR, και αυτόματη δημιουργία συμβολογραφημάτων κατόπιν ενεργοποίησης από σεισμικό γεγονός.

TOTALVIEW - MyView-Find & Task:
Παρέχουμε μια υπηρεσία αναζήτησης δορυφορικών δεδομένων (υψηλής και πολύ υψηλής ανάλυσης), από το 2000 έως σήμερα, σε οποιοδήποτε σημείο της γης, από όλους σχεδόν τους διαθέσιμους δορυφόρους παρατήρησης της γης, με πολλαπλά κριτήρια αναζήτησης.

Πρωτοποριακές Τεχνολογίες για Διαχείριση Κρίσεων

SATWAYS - Σύστημα Διοίκησης και Ελέγχου Επιχειρήσεων:
Η σουίτα λογισμικού ENGAGE IMS/CAD υποστηρίζει δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς ασφάλειας, προσφέροντας ένα ολοκληρωμένο σύστημα για τη διαχείριση έκτακτων περιστατικών και συμβάντων, διευκολύνοντας την αμφίδρομη επικοινωνία, τη διαχείριση των λειτουργικών πόρων και την επεξεργασία και οπτικοποίηση δεδομένων.

CONSORTIS - Γεωχωρική Απεικόνιση και Ανάλυση:
Προσφέρουμε υπηρεσίες γεωχωρικής ανάλυσης για την απεικόνιση χωρικών σχέσεων και τη δημιουργία ολιστικής αντίληψης του περιβάλλοντος, ενισχύοντας τη λήψη αποφάσεων μέσω της πρόσβασης σε επίκαιρα, ακριβή και αξιόπιστα γεωχωρικά δεδομένα.

EAA - Διαθέσιμα Γεωφυσικά Δεδομένα:
Προσφέρουμε ευρεία γκάμα γεωφυσικών δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων δεδομένων για την εκτίμηση της εδαφικής ενίσχυσης, δεδομένα παρακολούθησης σεισμικότητας και βάσεις δεδομένων με σεισμικές πηγές και ενεργά ρήγματα.

GEOSYSTEMS - Οπτικοποίηση Δεδομένων (WEBGIS Πλατφόρμα):
Παρέχουμε μια open source Web GIS πλατφόρμα, τον CO-PROTECT spatial browser, για την αναζήτηση και την οπτικοποίηση των διαθέσιμων προϊόντων δεδομένων που προσφέρει ο Συνεργατικός Σχηματισμός του CO-PROTECT

PRISMA ELECTRONICS – Σύστημα Επαυξημένης Πραγματικότητας και Δυναμικής Παρακολούθησης IoT Ροών Δεδομένων:
Παρέχουμε ένα ολοκληρωμένο σύστημα ανοιχτών δεδομένων που αξιοποιεί τρίτα συστήματα Web GIS για την διαρκή παρακολούθηση των αισθητήρων που τροφοδοτούν το σύστημα και αξιοποίηση Τεχνητής Νοημοσύνης για ουσιαστικές ειδοποιήσεις ως προς τα δεδομένα που προσφέρει ο Συνεργατικός Σχηματισμός του CO-PROTECT αξιοποιώντας λογικές επαυξημένης πραγματικότητας και ψηφιακών διδύμων.

Εργαλεία διαχείρισης και αντιμετώπισης επικινδύνων καιρικών φαινομένων, με έμφαση στις πλημμύρες

Καινοτόμες Τεχνολογίες για Εκτίμηση Τρωτότητας/Διακινδύνευσης, Έγκαιρη Ειδοποίηση και Άμεση Εκτίμηση Ζημιών, Τηλεπισκόπηση, Διαχείριση Κρίσης

DRAXIS - Υποσύστημα Έγκυρων Προειδοποιήσεων και Ταξινόμησης Κρίσεων:
Προσφέρουμε προειδοποιήσεις βασισμένες στην αριθμητική πρόγνωση καιρού για την εμφάνιση ακραίων καιρικών φαινομένων, καλύπτοντας τόσο επίπεδο χώρας όσο και περιοχές ενδιαφέροντος.

TELENAVIS - Γεωγραφική Διαχείριση και Διαχείριση Στόλου:
Η πλατφόρμα Geomanager επιτρέπει την ανάλυση πληροφοριών και τη διαχείριση γεωγραφικών δεδομένων, ενώ το WFM (WorkForceManager) διαχειρίζεται τη δρομολόγηση στόλου οχημάτων.

OMIKRON - Ροή Δεδομένων για Εκτίμηση Κινδύνου:
Παρέχουμε μια ροή δεδομένων για την εκτίμηση του κινδύνου πλημμυρών πριν αυτές συμβούν.

WEMET - Παροχή Μετεωρολογικών Δεδομένων:
Προσφέρουμε βραχυπρόθεσμες προβλέψεις για ατμοσφαιρικές/μετεωρολογικές συνθήκες σε περιοχές ενδιαφέροντος για την πιθανή εμφάνιση ισχυρών βροχοπτώσεων και πλημμυρών.

Future Intelligence - Σχεδιασμός, Κατασκευή και Εγκατάσταση Τηλεμετρικών ΙοΤ Αισθητήρων και Μετεωρολογικών Σταθμών:
Παρέχουμε τηλεμετρικούς ΙοΤ αισθητήρες και μετεωρολογικούς σταθμούς για την ενσωμάτωση βελτιωμένης σημειακής πρόβλεψης ακραίων ή μη καιρικών συνθηκών και φαινομένων ως υπηρεσία.

Εργαλεία Διαχείρισης Δασικής Πυρκαγιάς

Πυλώνας Α - Καινοτόμες Τεχνολογίες για Εκτίμηση Κινδύνου

SATWAYS - AFD Αυτοματοποιημένο Σύστημα Ανίχνευσης Δασικών Πυρκαγιών:
Παρέχουμε ένα ευέλικτο και επεκτάσιμο σύστημα παρακολούθησης δασικών περιοχών, βασισμένο σε κάμερες και ανάλυση δεδομένων βίντεο σε πραγματικό χρόνο, για την έγκαιρη ανίχνευση και εντοπισμό πυρκαγιών.

SATWAYS - ENGAGE Σύστημα Διοίκησης και Ελέγχου Επιχειρήσεων:
Προσφέρουμε μια ολοκληρωμένη λύση για τηλεφωνικά κέντρα δημόσιων και ιδιωτικών οργανισμών ασφάλειας, που περιλαμβάνει εργαλεία διαχείρισης κλήσεων και συμβάντων, καθώς και την ενσωμάτωση σημαντικών δεδομένων για τη διαχείριση κρίσεων.

OMIKRON - Αυτοματοποιημένες Υπηρεσίες Εκτίμησης Επικινδυνότητας:
Προσφέρουμε υπηρεσίες εκτίμησης κινδύνου πλημμυρών μέσω ροής δεδομένων.

EXUS - Scenario Builder:
Παρέχουμε εργαλεία για τη δημιουργία ψηφιακών σεναρίων ασκήσεων έκτακτης ανάγκης, ώστε οι εκπαιδευτές να μπορούν να επεξεργαστούν, να τροποποιηθούν, να εκτελεστούν, να αναπαραχθούν και να αποθηκευτούν σενάρια με αποτελεσματικό τρόπο.

GEOSYSTEMS - ERDAS IMAGINE Spatial Modeler:
Παρέχουμε λογισμικό για την εξαγωγή γεωχωρικών δεδομένων και τη δημιουργία εξατομικευμένων ροών εργασίας για την ανάλυση των διαφόρων βημάτων αντιμετώπισης των δασικών πυρκαγιών.

GEOSYSTEMS - Web GIS Πλατφόρμα:
Προσφέρουμε μια πλατφόρμα Web GIS με χρήση OGC εργαλείων, όπως περιγράφεται στην ενότητα Εργαλεία Διαχείρισης Σεισμικής Κρίσης.

WEMET - Παροχή Μετεωρολογικών Δεδομένων:
Προσφέρουμε μια web υπηρεσία παροχής μετεωρολογικών παραμέτρων και παρατηρήσεων, καθώς και βραχυπρόθεσμες προβλέψεις ατμοσφαιρικών/μετεωρολογικών παραμέτρων σε περιοχές ενδιαφέροντος.

TOTALVIEW - MyView-Find & MyView-Task:
Όπως περιγράφεται στην ενότητα Εργαλεία Διαχείρισης Σεισμικής Κρίσης.

ΑΠΘ - Υπηρεσία Χαρτογράφησης Τύπων Καύσιμης Ύλης:
Παρέχουμε υπηρεσία χαρτογράφησης τύπων καύσιμης ύλης, με σκοπό τη δημιουργία χαρτών της κατανομής των διαφορετικών τύπων καύσιμης ύλης σε περιοχές ενδιαφέροντος.

PRISMA ELECTRONICS – Σύστημα Ενημέρωσης βασισμένο σε έξυπνες συσκευές:
Κινητό Σύστημα συσκευών  IoT για την δυναμική παραμετρική παρακολούθηση του μικροκλίματος μιας περιοχής στόχου με εύκολη εγκατάσταση και ασυρματική διασύνδεση

Πυλώνας Β - Αιχμηρές Τεχνολογίες για Προσομοίωση

SATWAYS - G.FMIS Προσομοιωτής Εξέλιξης Δασικής Πυρκαγιάς:
Παρέχουμε ένα αποτελεσματικό εργαλείο που υπολογίζει και απεικονίζει γραφικά την εξέλιξη δασικών πυρκαγιών, με βάση τα σημεία εξάπλωσης που ορίζει ο χρήστης ή που εισάγονται από ένα αυτοματοποιημένο σύστημα ανίχνευσης. H εφαρμογή δέχεται μετεωρολογικά δεδομένα εισόδου, είτε από υπηρεσίες παροχής μετεωρολογικών δεδομένων είτε από τον χρήστη, και παρουσιάζει τα αποτελέσματα ανάλογα με την τοπογραφία, τις μετεωρολογικές συνθήκες και τον χάρτη δασικής καύσιμης ύλης.

PRISMA ELECTRONICS – Πολυπαραμετρικό Δυναμικό Σύστημα Σύνθεσης Ροών Δεδομένων:
Πλατφόρμα σύνθεσης δεδομένων από ετερογενείς πηγές όπως ΙοΤ συσκευές, drones, συστήματα τρίτων, ιστορικών στοιχείων, διαδικασιών και οπτικοποίησης αυτών αξιοποιώντας υφιστάμενα ψηφιακά δίδυμα, πλατφόρμες γεωγραφικών δεδομένων, δορυφορικών πληροφοριών και διαδραστικών γυαλιών επαυξημένης πραγματικότητας. Αξιοποίηση μοντέλων μηχανικής μάθησης και τεχνητής νοημοσύνης για έξυπνες και ειδοποιήσεις και προβλεπτικών μοντέλων εξέλιξης γεγονότων.

Εργαλεία Προστασίας Κρίσιμων Υποδομών

TotalView - MyView-Find:
Παρέχουμε μια ισχυρή υπηρεσία αναζήτησης δορυφορικών δεδομένων, που καλύπτει τόσο υψηλής όσο και πολύ υψηλής ανάλυσης δεδομένα από το 2000 μέχρι σήμερα, για οποιοδήποτε σημείο της γης, προερχόμενα από τους περισσότερους διαθέσιμους δορυφόρους παρατήρησης της γης. Αυτή η υπηρεσία περιλαμβάνει επίσης τον προγραμματισμό συλλογής δορυφορικών δεδομένων με πολλαπλά κριτήρια αναζήτησης.

SATWAYS - Εξοπλισμός Διαχείρισης Ενεργειών Μετριασμού Επιπτώσεων από Σεισμούς σε Κτηριακές Εγκαταστάσεις και Κρίσιμες Υποδομές:
Προσφέρουμε μια εξελιγμένη λύση που ενεργοποιεί αυτόματα διαδικασίες μετριασμού επιπτώσεων σε κτήρια και κρίσιμα στοιχεία υποδομών σε περίπτωση σεισμού. Οι ενσωματωμένοι αισθητήρες MOTUS16-SM ενεργοποιούνται αυτόματα σε περίπτωση σημαντικού σεισμικού γεγονότος και καταγράφουν την κίνηση, ενεργοποιώντας προκαθορισμένες διαδικασίες για τον μετριασμό των επιπτώσεων.

PRISMA ELECTRONICS - Πλατφόρμα Οπτικοποίησης και Έγκαιρης Προειδοποίησης για Προστασία Κρίσιμων Υποδομών:
Παρέχουμε μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα που δίνει άμεση ενημέρωση για την κατάσταση των κρίσιμων υποδομών, παρέχει ειδοποιήσεις σε περίπτωση εκτάκτου ανάγκης και παρουσιάζει συνοπτικά τις σχετικές πληροφορίες.

EUROPEAN DYNAMICS SA - Πλατφόρμα Υπολογισμού Συνολικού Κινδύνου για Κρίσιμες Υποδομές:
Παρέχουμε ένα εξελιγμένο εργαλείο που συλλέγει και χρησιμοποιεί όλα τα δεδομένα που σχετίζονται με τους κινδύνους για μια υποδομή, προκειμένου να αξιολογήσει τον κίνδυνο. Αυτό το εργαλείο επιτρέπει τη δημιουργία κανόνων που συνδέουν τα δεδομένα και τις πιθανές σχέσεις τους με τον κίνδυνο, καθώς και την κατηγοριοποίηση και εκτίμηση του επιπέδου και των παραγόντων του κινδύνου.

SPACE HELLAS SA – GuardianTM 2.0, Ενοποιημένη πλατφόρμα διαχείρισης φυσικής ασφάλειας
H πλατφόρμα GuardianTM της Space Hellas προσφέρει εδώ και χρόνια μια λύση-ομπρέλα (PSIM ή Physical Security Information Management) για την κάλυψη των αναγκών των επιχειρήσεων και οργανισμών που διαθέτουν ένα κέντρο ελέγχου για φυσικές υποδομές, είτε δικές τους είτε πελατών τους, στις οποίες είναι εγκατεστημένα πολλαπλά αυτοτελή και καθετοποιημένα συστήματα ασφαλείας (CCTV/VMS, Intrusion, Access Control, Perimeter Protection κ.λπ.) διαφόρων κατασκευαστών και επιθυμούν να διαχειρίζονται τα συμβάντα που προέρχονται από αυτά μέσω ενός ενιαίου περιβάλλοντος σε πραγματικό χρόνο.

© Co-Protect. All rights reserved. Powered by Prisma Electronics SA.